Spirit

Dompel Dimpel’s Spiritus Kørsel er født 10.02.21. Til dagllig kalles hun Spirit. Hun deleies med kennel Dompel Dimpel. Hun er fra DD’s Station 2 kull. Spirit skal bo hos forvert Vivan på Lillestrøm. 
Vi gleder oss veldig til å lære henne å kjenne! 

HD: B
AD: 0
Prcd-Pra: Skal testes på et senere tidspunkt, max bærer. 
Pompes: Fri gjennom arv 
DM: 
Øyelyst: For ung

Link til dogweb