Spirit

Dompel Dimpel’s Spiritus Kørsel, Spirit til vanlig, deleies med kennel Dompel Dimpel. Hun er fra DD’s Station 2 kull. Spirit skal bo hos forvert Vivan på Lillestrøm. 
Vi gleder oss veldig til å lære henne å kjenne! 

HD: For ung
AD: For ung
Prcd-Pra: Skal testes på et senere tidspunkt, max bærer. 
Pompes: Fri gjennom arv 
Øyelyst: For ung

Link til dogweb